MORPHEUS 3D® to pierwszy na świecie system planowania, analizy oraz prowadzenia bezpiecznej dokumentacji przy wykorzystaniu technologii skanowania trójwymiarowego i algorytmów umożliwiających porównanie kliniczne.

MORPHEUS 3D® to dokładny i niezawodny skaner medyczny, wykorzystujący światło strukturalne oraz system obrazowania 3D do zaawansowanej analizy sugerowanej terapii.

SPRAWDŹ CENĘ

Cena urządzenia dostępna wyłącznie dla profesjonalistów z branży kosmetycznej

 
Podaj swój adres e-mail, abyśmy mogli się z Tobą skontaktować.

SZCZEGÓŁOWA ANALIZA 3D

Program umożliwia wykonanie niezwykle precyzyjnego skanu 3D twarzy z wprowadzeniem wszystkich niezbędnych danych do systemu
Zastosowane algorytmy umożliwiają dokładną analizę symetrii
i występujących zaburzeń estetycznych.

Supernowoczesne narzędzie do interaktywnej analizy 3D
i diagnostyki
w sposób obiektywny przedstawia obecny stan pacjenta. medycznej dla każdego pacjenta.

OBIEKTYWNA OCENA PRZEDZABIEGOWA

Bez wykorzystania narzędzi analitycznych ocena wskazań z zakresu medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej jest zwykle nacechowana subiektywnie.

Dzięki zastosowaniu technologii MORPHEUS 3D® wyznaczającej nowy standard, możliwa jest obiektywna analiza i porównanie anatomii twarzy pacjenta ze wzorcami opracowanymi w wyniku badań klinicznych przeprowadzonych na licznej grupie uczestników.

Możliwość symulacji zabiegu pozwala na zaplanowanie zabiegu
i przedstawienie oczekiwanych efektów.

Zdjęcia przed / po pozwalają na prowadzenie rzetelnej dokumentacji.

PLANOWANIE W 3D

SUPERIMPOZYCJA

System umożliwia zebranie, porównanie i zwizualizowanie danych klinicznych w trzech wymiarach.

Przełomowe narzędzie do superimpozycji i łatwej konsultacji pozwala wygenerować porównanie typu „przed i po” w różnych opcjach widoku z wykorzystaniem zaawansowanego algorytmu.

Precyzja tej funkcji umożliwia jej aktywne stosowanie w badaniach klinicznych.

DOKŁADNOŚĆ POTWIERDZONA BADANIAMI

W wyniku przeprowadzonej analizy w 19 punktach antropometrycznych metodą Blanda – Altmana wykazano wysoki poziom zgodności pomiędzy wynikami skanowania 3D, a pomiarem bezpośrednim (błąd systematyczny = 0,49 ± 0,49 mm, średnia ± odch. stand.). Na podstawie zgromadzonych danych stwierdzono, że system skanowania Morpheus3D wyjątkowo precyzyjnie odzwierciedla zmiany strukturalne przed i po badaniu sekcyjnym skóry.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Umów się na indywidualną prezentację wybranego
przez Ciebie sprzętu w jednym z dwóch naszych showroomów.

Sprawdź cenę urządzenia

Podaj swój adres e-mail, abyśmy mogli się z Tobą skontaktować.