MORPHEUS 3D® to pierwszy na świecie system planowania, analizy oraz prowadzenia bezpiecznej dokumentacji przy wykorzystaniu technologii skanowania trójwymiarowego i algorytmów umożliwiających porównanie kliniczne.

MORPHEUS 3D® to dokładny i niezawodny skaner medyczny, wykorzystujący światło strukturalne oraz system obrazowania 3D do zaawansowanej analizy sugerowanej terapii.

SPRAWDŹ CENĘ

Cena urządzenia dostępna wyłącznie dla profesjonalistów z branży kosmetycznej

 

  SZCZEGÓŁOWA ANALIZA 3D

  Program umożliwia wykonanie niezwykle precyzyjnego skanu 3D twarzy z wprowadzeniem wszystkich niezbędnych danych do systemu
  Zastosowane algorytmy umożliwiają dokładną analizę symetrii
  i występujących zaburzeń estetycznych.

  Supernowoczesne narzędzie do interaktywnej analizy 3D
  i diagnostyki
  w sposób obiektywny przedstawia obecny stan pacjenta. medycznej dla każdego pacjenta.

  OBIEKTYWNA OCENA PRZEDZABIEGOWA

  Bez wykorzystania narzędzi analitycznych ocena wskazań z zakresu medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej jest zwykle nacechowana subiektywnie.

  Dzięki zastosowaniu technologii MORPHEUS 3D® wyznaczającej nowy standard, możliwa jest obiektywna analiza i porównanie anatomii twarzy pacjenta ze wzorcami opracowanymi w wyniku badań klinicznych przeprowadzonych na licznej grupie uczestników.

  Możliwość symulacji zabiegu pozwala na zaplanowanie zabiegu
  i przedstawienie oczekiwanych efektów.

  Zdjęcia przed / po pozwalają na prowadzenie rzetelnej dokumentacji.

  PLANOWANIE W 3D

  SUPERIMPOZYCJA

  System umożliwia zebranie, porównanie i zwizualizowanie danych klinicznych w trzech wymiarach.

  Przełomowe narzędzie do superimpozycji i łatwej konsultacji pozwala wygenerować porównanie typu „przed i po” w różnych opcjach widoku z wykorzystaniem zaawansowanego algorytmu.

  Precyzja tej funkcji umożliwia jej aktywne stosowanie w badaniach klinicznych.

  DOKŁADNOŚĆ POTWIERDZONA BADANIAMI

  W wyniku przeprowadzonej analizy w 19 punktach antropometrycznych metodą Blanda – Altmana wykazano wysoki poziom zgodności pomiędzy wynikami skanowania 3D, a pomiarem bezpośrednim (błąd systematyczny = 0,49 ± 0,49 mm, średnia ± odch. stand.). Na podstawie zgromadzonych danych stwierdzono, że system skanowania Morpheus3D wyjątkowo precyzyjnie odzwierciedla zmiany strukturalne przed i po badaniu sekcyjnym skóry.

  SPECYFIKACJA TECHNICZNA

  Umów się na indywidualną prezentację wybranego
  przez Ciebie sprzętu w jednym z dwóch naszych showroomów.

  Sprawdź cenę urządzenia